Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thông qua nghị quyết quy định chức vụ có hàm Trung tướng, Thiếu tướng

TP - Theo kế hoạch chương trình, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/3.

Theo kế hoạch chương trình, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/3. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, điển hình như cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục (sửa đổi)…
Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019- 2021; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể.
Đồng thời xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng