Thông qua "Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân"

TP - Hôm qua (29/7), sau 6 ngày làm việc (từ 24/7 đến 29/7/2006), Hội nghị lần thứ 3 BCH T.Ư Đảng khóa X, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đã bế mạc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 3. Ảnh TTXVN
Tại Hội nghị lần này, BCH T.Ư Đảng đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; Quy chế làm việc của ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của BCH T.Ư khóa X; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân; xem xét một số vấn đề công tác nhân sự và kỷ luật đảng.

Trích phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Thực hiện chủ trương của Đại hội X về việc kiên quyết đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Hội nghị lần thứ 3 BCH T.Ư khóa X đã thảo luận và quyết định ra Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và nguyên nhân của tệ tham nhũng, lãng phí hiện nay, Nghị quyết đã đề ra hệ thống quan điểm và giải pháp đồng bộ vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt để ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong cuộc đấu tranh này, để giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân là một vấn đề cụ thể, nhưng rất hệ trọng, vì nó liên quan đến quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng được đặt ra từ nhiều năm nay.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội X giao, tại Hội nghị này, BCH T.Ư đã thông qua “Quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân” theo tinh thần bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định của Đảng và các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước, đồng thời phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong mọi lĩnh vực, để vừa phát huy được khả năng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, phẩm chất của đảng viên, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng.

Tại Hội nghị này, BCH T.Ư đã nghe Bộ Chính trị báo cáo về việc điều chỉnh, phân công công tác đối với các đồng chí: Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, tham gia Ban Bí thư T.Ư Đảng; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi không tham gia Ban Bí thư T.Ư Đảng. BCH T.Ư nhất trí để đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, thôi giữ chức ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra T.Ư.

BCH T.Ư cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách và phân công công tác khác đối với đồng chí Đào Ngọc Dung, ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do vi phạm Quy chế thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá