Thông qua toàn văn Bộ Luật Dân sự sửa đổi

Sáng nay, 19/5/2005, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo tiếp thu chỉnh lý đồng thời biểu quyết thông qua toàn văn Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Việc sửa đổi Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ năm 1995 nhằm đưa một số vấn đề cũng như các quan hệ dân sự mới đang tồn tại trong cuộc sống chưa được bổ sung, vào luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung không còn phù hợp với thực tế.

Các điểm mới được sửa đổi, bổ sung như: việc quy định hình thức sở hữu gồm 6 loại; công nhận hụi-họ là một hình thức giao dịch tài sản; quy định về các vấn đề khai sinh, thay tên đổi họ; quyền hiến xác, hiến các bộ phận cơ thể người; quyền xác định lại giới tính; không phân biệt con có giá thú hay con ngoài giá thú; vấn đề quyền cá nhân đối với hình ảnh.v.v...

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH tại các phiên thảo luận trước, dự thảo bộ luật được chỉnh lý, bổ sung gồm 7 phần, 37 chương, 777 điều đã được QH biểu quyết thông qua toàn văn với đa số ý kiến tán thành.

Cũng trong sáng nay, QH cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ Luật Dân sự. Theo đó, bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006 thay thế Bộ Luật Dân sự cũ được ban hành từ năm 1995.

NQ yêu cầu Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với các ngành chức năng có trách nhiệm rà soát các quy định cũ để sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với bộ luật; yêu cầu các cơ quan tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm đưa bộ luật đi nhanh vào cuộc sống.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá