Thu BHXH đạt gần 206.000 tỷ đồng

TP - Ngày 28/9, BHXH Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác các tháng cuối năm 2017. Theo đó, lũy kế hết tháng 9/2017, toàn Ngành BHXH thu 205.922 tỷ đồng, đạt 72,69% so với kế hoạch giao, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì họp báo cung cấp thông tin về BHXH, BHYT, BHTN.
Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì họp báo cung cấp thông tin về BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày 28/9, BHXH Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác các tháng cuối năm 2017. Theo đó, lũy kế hết tháng 9/2017, toàn Ngành BHXH thu 205.922 tỷ đồng, đạt 72,69% so với kế hoạch giao, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Chi BHXH, BHYT, BHTN hơn 199 nghìn tỷ

Ông Vũ Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng BHXH Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý Quỹ BHXH Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo ông Tuấn, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,23 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,39 triệu người; BHXH tự nguyện là 243 nghìn người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 79,08 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 84,9% dân số.

Về số thu, lũy kế hết tháng 9/2017, toàn Ngành thu 205.922 tỷ đồng, đạt 72,69% so với kế hoạch giao (tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó: thu BHXH là 139.235 tỷ đồng; thu BHTN là 9.524 tỷ đồng; thu BHYT là 57.163 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn Ngành đã giải quyết cho 7,16 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH, tăng 1,08 triệu lượt người (17,8%) so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, 98.672 người hưởng BHXH hàng tháng, 536.864 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 6,52 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Thanh toán chi phí KCB BHYT cho 124,11 triệu lượt người, tăng 19,3 triệu lượt người (18,5%) so với cùng kỳ năm 2016. Ngành BHXH đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết cho 538.843 lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, tăng 19.069 lượt (3,6%) so với cùng kỳ năm 2016.

Đến hết tháng 9/2017, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 199.450 tỷ đồng (tăng 15,15% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 33.252 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 97.163 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 5.323 tỷ đồng và chi KCB BHYT 64.200 tỷ đồng.

Đầy mạnh phát triển đối tượng

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, để việc triển khai, rà soát, đồng bộ cấp mã số BHXH đảm bảo tiến độ, không để xảy ra tình trạng cấp chậm thẻ  BHYT và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, BHXH Việt Nam đã phân công cán bộ trực tiếp xuống BHXH các tỉnh nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc. “Vì vậy, Giám đốc BHXH các tỉnh này cần chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác rà soát, đồng bộ dữ liệu, ưu tiên cấp mã số BHXH và đổi thẻ mới cho đối tượng học sinh, sinh viên và các đối tượng hết hạn sử dụng thẻ BHYT trước ngày 31/12/2017”, ông Liệu nói.

Cũng theo ông Liệu, về tra cứu thông tin thẻ BHYT: trong thời gian đầu thực hiện tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên Cổng thông tin giám định BHYT, trường hợp người tham gia dùng thẻ còn giá trị sử dụng đi khám chữa bệnh nhưng cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên cổng phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng thì thông báo cho cơ quan BHXH kiểm tra, đồng thời vẫn phải đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bình thường cho người tham gia (trừ trường hợp BHXH nơi cấp thẻ thông tin lại người đó đã ngừng đóng BHYT).

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện nhiều giải pháp quan trọng. Cụ thể, BHXH Việt Nam sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư về kết quả 05 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ BHYT.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo BHXH các địa phương giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động và người dân; thực hiện tốt công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; hoàn thiện bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính kế toán và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH.

“BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án về công nghệ thông tin, cung cấp môi trường vận hành hiện đại, an toàn, ổn định cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt động của Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng