DMCA.com Protection Status

Thu hẹp đối tượng miễn đào tạo nghề công chứng

TP - Ngày 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Dự án Luật Công chứng sửa đổi với đa số đại biểu tán thành.

Luật Công chứng gồm 10 chương, 81 Điều, quy định rõ về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Công chứng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết: Phạm vi, đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng hiện nay tương đối rộng. Quy định này phù hợp với giai đoạn ban đầu của xã hội hóa nghề công chứng. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý lại (điểm a, khoản 1, Điều 10) theo hướng: Chỉ miễn đào tạo nghề công chứng cho người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên, tương đương với thời gian tối thiểu là 10 năm công tác tại các cơ quan tư pháp.

Cùng ngày, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi).              

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng