Thu hẹp khoảng cách miền núi - miền xuôi

TP - Ngày 20/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Cơ quan thường trú Liên Hợp quốc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và tổ chức Diễn đàn Phát triển Dân tộc thiểu số năm 2018, chủ đề Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dự.

Người dân huyện miền núi Nam Trà My giàu lên nhờ cây sâm Ngọc Linh.
Người dân huyện miền núi Nam Trà My giàu lên nhờ cây sâm Ngọc Linh.

Theo báo cáo về Giảm nghèo và Thịnh vượng chung ở Việt Nam được công bố bởi Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 57% năm 2014 xuống 44% trong năm 2016; 90% được tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tụt hậu trên nhiều phương diện như tỷ lệ tỷ lệ nghèo chiếm 73% tổng hộ nghèo cả nước; tỷ lệ chi tiêu đầu người thấp hơn 45% so với nhóm đa số...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc, miền núi và thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành lưu ý tới câu chuyện phát triển các chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, nghiên cứu những đề xuất về di thực và phát triển cây sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu quý, các lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm, thu nhập…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng