Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích

TP - Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 252 về chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Theo đó, Quyết định yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản 1,5% so với số biên chế được giao. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Cũng tại quyết định này, Thủ tướng yêu cầu chi tiêu tiết kiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công. Trong đó, yêu cầu thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định; hạn chế mua sắm ô tô, trang thiết bị đắt tiền và tổ chức rà soát, sắp xếp lại số ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng