Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 26/3/2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các Quyết định bổ nhiệm nhân sự của một số Bộ, ngành, Tổng công ty.

Theo các Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Bùi Bá Bổng, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ nhiệm có thời hạn các ông: Nguyễn Bích Lâm, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Thống kê, (Tổng cục Thống kê) và ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ( Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ;

bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bùi Pha, Phó Tổng giám đốc Thường trực Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Văn Tinh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam; bổ nhiệm ông Đậu Văn Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam; đồng thời phê chuẩn để Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc;

bổ nhiệm các ông Đặng Thúc Kháng, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty thép Việt Nam và ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam; bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phú Hưng, quyền Tổng giám đốc Công ty Thép Miền Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ-Tổng công ty Thép Việt Nam.

Cùng ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Kim Sơn, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam để Bộ Công nghiệp bổ nhiệm chức vụ mới; quyết định ông Đào Quốc Khang, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2007./.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá