Thủ tướng: Cần sớm hoàn thiện Dự án Luật Biểu tình

TPO - Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ (ngày 30/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Hiến pháp đã quy định người dân có quyền biểu tình. Vì thế cần phải hoàn thiện Dự án Luật Biểu tình để trình Quốc hội theo đúng chương trình.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 30/12.
Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 30/12.

Lùi chứ không rút

Thảo luận về tình hình xây dựng Luật và pháp lệnh năm 2014, dự kiến chương trình năm 2015, các thành viên Chính phủ khẳng định đã đạt được mục tiêu, định hướng đề ra. Tình trạng nợ đọng văn bản đã giảm xuống thấp nhất từ trước tới nay, chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên.

Chính phủ đã thống nhất lùi thời điểm trình dự án Luật tiếp cận thông tin từ tháng 3 sang tháng 6/2015. Vì đây là dự án luật phức tạp cần được quy định chặt chẽ, phù hợp và có tính khả thi. Đối với Dự án Luật Biểu tình, một số ý kiến tại phiên họp đề xuất rút Dự Luật ra khỏi chương trình xây dựng luật và pháp lệnh khóa 13 và chương trình năm 2015.

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, phải tập trung hoàn thiện các Dự án luật để trình Quốc hội theo đúng yêu cầu. Đặc biệt phải nghiên cứu, đánh giá kỹ về các tác động xã hội của các dự thảo luật, pháp lệnh và khi đã được đưa vào chương trình, phải hạn chế thấp nhất việc xin rút, xin lùi.

Đối với Dự án Luật Biểu tình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình, đồng thời cũng quy định việc hạn chế quyền của người dân phải do luật định, nhưng hiện mới chỉ có Nghị định của Chính phủ quy định. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật này cần tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng chương trình; nghiên cứu kỹ và chỉ nên xin lùi thời điểm trình Dự án Luật

Cải thiện môi trường kinh doanh

Về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần kiên định, nhất quán thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015.

Thủ tướng cho biết, sau phiên họp này, Chính phủ sẽ ban hành một Nghị quyết mới để tăng cường hơn nữa việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghị quyết sẽ chỉ rõ những nhiệm vụ, công việc cụ thể của Chính phủ, từng Bộ, từng ngành trong việc tiếp tục rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách không phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời hết sức chú ý đến việc thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cũng theo Thủ tướng, ngay trong đầu năm 2015 chỉ số cải cách hành chính của các Bộ và địa phương của năm 2014 sẽ được công bố công khai. “Các bộ, ngành, địa phương phải coi cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015.” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng