Thủ tướng chỉ đạo: Kiểm điểm các cơ quan vi phạm chỉ thị tiết kiệm xăng dầu

Ngày 28/3/2005, Văn phòng Chính phủ đã ra văn bản số 1520/VPCP-KTTH, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Biểu dương Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và báo cáo kịp thời kết quả xác minh cụ thể số xe ô tô công thuộc một số cơ quan, đơn vị sử dụng để đi lễ chùa.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có xe ô tô sử dụng không đúng mục đích (mà một số cơ quan báo chí đã phản ánh) kiểm điểm việc không thực hiện đúng quy định về sử dụng xe công và Chỉ thị tiết kiệm xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá