Thủ tướng phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Ngày 14/4/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ nay tới năm 2010.

Đây là văn bản quan trọng nhằm mục tiêu tiết kiệm tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc từ 3 đến 5% và những năm sau đó từ 5 đến 8%. Cụ thể là hình thành và đưa vào hoạt động mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoàn thành việc xây dựng cơ chế, chính sách và ban hành biểu giá năng lượng phù hợp; phổ biến rộng rãi các trang bị có hiệu suất cao; khai thác tối đa năng lực phương tiện, thiết bị ...Đề án của Chương trình này gồm 6 nhóm nội dung, với sự phân công cụ thể cho các Bộ, ngành và thời gian thực hiện.

Theo Quyết định này, Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp làm Trưởng Ban chỉ đao; đại diện các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài Chính, Giáo dục-Đào tạo, Văn hóa-Thông tin, Khoa học-Công nghệ, Kế hoạch-Đầu tư, Tư Pháp, Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam là thành viên chỉ đạo.

TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá