Liên quan kết quả kiểm toán tại SCIC:

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, SCIC nghiêm túc rút kinh nghiệm

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 03/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tài chính và kết quả kiểm toán của Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Trụ sở Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước tại Hà Nội. Ảnh : Hồng Vĩnh

Do hoạt động của SCIC kể cả chế độ tiền lương, tiền thưởng chưa có cơ chế riêng phải thực hiện theo cơ chế như đối với các DNNN, bộc lộ sự chưa phù hợp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và SCIC cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức và hoạt động của SCIC.

Căn cứ trên kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, rà soát đánh giá kết quả hoạt động, thực hiện cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán, quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của SCIC; chỉ đạo SCIC, Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines báo cáo đầy đủ căn cứ và điều kiện chi trả tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, nhân viên, phụ cấp đối với các thành viên kiêm nhiệm; đồng thời giải trình rõ những kiến nghị về mức chênh lệch thu nhập giữa các thành viên chuyên trách HĐQT và Tổng giám đốc.

Cùng đó, các Bộ (LĐ- TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) phân tích làm rõ tính hợp pháp và hợp lý của việc tính toán, xác định đơn giá tiền lương, kế hoạch và thực hiện năm 2008 của SCIC; của các khoản thu nhập thực tế của các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc, đề xuất các biện pháp xử ký đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước về quản lý tiền lương  và thu nhập của các DNNN, sớm trình Chính phủ Nghị định về quản lý tiền lương và thu nhập tại các công ty nhà nước theo hướng khuyến khích các công ty hoạt động có hiệu quả, chất lượng và năng suất lao động cao.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá