Thủ tướng yêu cầu chống lãng phí trong sử dụng ngân sách

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

> Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần
> Đã nghèo còn lãng phí

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí.

Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi: mua xe công; tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách...

Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Các bộ, cơ quan nêu trên tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ..., hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng