Thủ tướng yêu cầu không lạm dụng truyền hình trực tiếp để gọi tài trợ

TP - Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn, đồng thời không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công để đi lễ hội.

Để tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những lễ hội có quy mô lớn.

Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ hội, ngày hội phải chịu trách nhiệm về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức; bảo đảm việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội. Không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt là tại các di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội. Nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội. Việc tu bổ, tôn tạo di tích; cung tiến, tiếp nhận đồ cung tiến vào di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của các cấp, ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ VH,TT&DL có trách nhiệm, tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền phân công Lãnh đạo cấp Trung ương tham dự lễ hội khi cần thiết. Hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội và thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội.

Đối với những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Thủ tướng yêu cầu phải có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện Công điện này; không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá