Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cơ chế đấu giá biển số xe ô tô

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2017.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cơ chế đấu giá biển số xe ô tô.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cơ chế đấu giá biển số xe ô tô.

Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng, Thủ tướng yêu cầu rà soát tất cả các xe ô tô do cơ quan, nhà nước thanh lý để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch. Số tiền thanh lý xe ô tô thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công.

Thủ tướng cũng giao các đơn vị rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành về quản lý, trang bị tài sản công để bổ sung, sửa đổi theo nguyên tắc bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài sản công; đồng thời khắc phục được những tồn tại hạn chế từ việc các cơ quan nhà nước nhận tài sản (trong đó bao gồm cả xe ô tô) do các doanh nghiệp biếu, tặng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Công an rà soát để thu hồi ngay biển số xe đối với những xe các cơ quan nhà nước đã thanh lý; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biển số xe. Bộ Quốc phòng rà soát, thu hồi biển số xe đã cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, không liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2017.

Tại kỳ họp QH thứ hai vừa qua, khi thảo luận về Dự thảo luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, có đại biểu cũng đề nghị đấu giá biển số xe. Theo vị đại biểu trên, nếu được đấu giá biển số xe thì ngân sách có thể thu được số tiền rất lớn.

Cụ thể, theo tính toán của vị đại biểu trên, nếu bình quân biển số đẹp đấu giá biển số cấp theo yêu cầu là 25 triệu đồng/biển số thì 3 năm 2018-2020 chúng ta có thể thu cho ngân sách 45 nghìn tỷ đồng.

Vị đại biểu trên cũng dẫn chứng, năm 2008, Nghệ An thực hiện thí điểm việc đấu giá một biển số xe tứ quý 9 với giá 700 triệu đồng, tương đương với xây 17 căn nhà cho người có công với cách mạng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng