Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị về tiết kiệm chống lãng phí

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW và công văn số 178-CV/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, trong Chỉ thị số 21-CT/TW, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên cần xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày và nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức. 

Ngoài ra, vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoạn; chống lợi dụng việc cưới, việc tang để vụ lợi, chống thương mại hóa lễ hội. Hạn chế tối đa các hội nghị có quy mô toàn quốc. 

Không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết. Chấn chỉnh việc cử đoàn đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài. 

 

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá