Thủ tướng yêu cầu xử lý nạn sách nhiễu

TP - Thủ tướng vừa có công văn yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

> Doanh nhân trẻ than phiền nạn nhũng nhiễu

Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

Tập hợp và gửi những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện TTHC để Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các cấp kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá