Thực hiện Bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở nơi có điều kiện

TPO - Tổng Bí thư nêu rõ, cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định bổ nhiệm cho 3 vụ trưởng thông qua thi tuyển.
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định bổ nhiệm cho 3 vụ trưởng thông qua thi tuyển.

Hội nghị Trung ương 6, khóa 12, đã bế mạc vào sáng 11/10 với việc thống nhất thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương về định hướng tinh gọn bộ máy; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; công tác dân số và chăm sóc sức khỏe người dân... 

Thực hiện Bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở nơi có điều kiện - ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định bổ nhiệm cho 3 vụ trưởng thông qua thi tuyển.

Phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu…

Đặc biệt Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

“Tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ để đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Tổng Bí thư phát biểu.

Cũng theo Tổng Bí thư cần tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được Trung ương nhất trí cao; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn.

Ví dụ như: Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã những nơi có đủ điều kiện.

“Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Rà soát, sắp xếp giảm các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù hợp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Tổng Bí thư nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, mức kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng