Thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong Hiệp định CPTPP

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 1362 về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh thành cụ thể hóa và triển khai một số nhiệm vụ cơ bản như: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP; Xây dựng pháp luật, thể chế; Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; Chính sách an sinh xã hội.
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH”. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định CPTPP...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng