Thực hiện đồng bộ xã hội hóa các vấn đề xã hội

Thủ tướng nhấn mạnh xã hội hóa các vấn đề xã hội cần thực hiện đồng bộ cả 4 mặt: Tăng cường vai trò chỉ đạo của Nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở công lập, phát triển cơ sở ngoài công lập và mở rộng vai trò giám sát, thanh tra của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 05 về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao khu vực phía Bắc, diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 26 - 27/7, Thủ tướng lưu ý xã hội hóa các vấn đề xã hội phải đạt mục tiêu huy động sự đóng góp về vật chất, trí tuệ, tinh thần của toàn xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn về giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao của người dân, đồng thời góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Thủ tướng đề nghị cần có quan điểm đúng và cơ chế chia sẻ đầu tư phù hợp; có sự chia sẻ chi phí giữa Nhà nước và người thụ hưởng dịch vụ xã hội. Nhà nước sẽ dành ngân sách để trợ giúp cho những người nghèo và gia đình chính sách. Ngân sách giúp các đối tượng này sẽ chuyển từ cấp qua các cơ sở công lập sang cấp trực tiếp cho người dân là đối tượng thụ hưởng.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương sau hội nghị này cần thấu suốt quan điểm chỉ đạo, năng động, sáng tạo, xây dựng các đề án phát triển xã hội hóa giai đoạn từ nay đến 2010 để đưa các lĩnh vực xã hội hóa tiến nhanh kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong thế kỷ 21.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá