Thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội

TP - Theo dự báo, năm nay ngành BHXH sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Vậy đâu là giải pháp để ngành BHXH hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi các chính sách an sinh xã hội? Tiền Phong trao đổi với ông Lê Bạch Hồng - Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội

> Nợ đọng BHXH khoảng 2.000 tỷ đồng

Ông Lê Bạch Hồng
Ông Lê Bạch Hồng.

Ông Lê Bạch Hồng cho biết, BHXH, BHYT là hai chính sách song hành, trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.

Thu được gần 97.000 tỷ đồng

Ông có thể cho biết kết quả đạt được của toàn ngành trong năm 2011?

Năm 2011, các chỉ tiêu chủ yếu về số thu - chi BHXH, BHYT và phát triển đối tượng tham gia được Chính phủ giao tăng cao so với năm trước. Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT đạt 57,13 triệu người, tăng 8,84% so với năm 2010.

Trong năm, toàn ngành thu được 96.986 tỷ đồng đạt 103,75% so với kế hoạch, tăng 16.382 tỷ đồng (20,3%) so với năm 2010. Năm qua BHXH Việt Nam luôn quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách, tạo thuận lợi tối đa cho người được hưởng, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Số người được giải quyết chế độ BHXH năm 2011 là 6,4 triệu lượt người (tăng17,02% so với năm 2010); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời cho hơn 2,5 triệu người khi Nhà nước tăng mức lương tối thiểu.

Cùng với việc giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHXH Việt Nam chú trọng đến công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với mục tiêu chi trả đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, an toàn. Riêng người già yếu, được cơ quan BHXH mang tiền đến tận gia đình. Tổng số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH là 77.000 tỷ đồng/năm.

Năm 2011, đối tượng tham gia BHYT tăng nhanh, số lượt người khám chữa bệnh (KCB) cũng tăng tương ứng. Toàn Ngành đã thanh toán chi phí KCB cho hơn 100 triệu lượt người với tổng số tiền gần 24.000 tỷ đồng. Có 2.303 cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương trở lên thực hiện hợp đồng KCB BHYT. Đặc biệt, sau nhiều năm, Quỹ BHYT mất cân đối, đến năm 2010 và năm 2011 tình trạng mất cân đối thu chi BHYT cơ bản được khắc phục. Đây là tiền đề quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2014.

Nợ đọng BHXH vẫn kéo dài

Dư luận xã hội đang rất quan tâm đến tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài, cụ thể thế nào thưa ông?

Hiện, số nợ BHXH, BHYT vẫn còn nhiều và kéo dài. Tổng số nợ BHXH, BHYT năm 2011 là 3.922,8 tỷ đồng, chiếm 4,2% so với số phải thu, trong đó nợ BHXH là 3.338,1 tỷ đồng và nợ BHYT là 584,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do mặt bằng lãi suất ngân hàng cao hơn rất nhiều so với lãi phạt chậm đóng; mức phạt tối đa theo quy định cũng rất nhỏ so với số nợ hàng tỷ đồng của đơn vị sử dụng lao động.

Cơ quan BHXH có nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, phát hiện vi phạm BHXH nhưng không có thẩm quyền xử phạt nên không có tác dụng ngăn ngừa vi phạm Luật BHXH.

Vậy ngành BHXH đã làm gì để tăng thu, giảm nợ thưa ông?

BHXH Việt Nam tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng thường xuyên rà soát các đơn vị sử dụng lao động, lập danh sách các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tích cực tuyên truyền sâu về chính sách BHXH đối với các nhóm đối tượng như thợ thủ công, nông dân để phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Tiến hành phạt do chậm đóng; thông báo các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố định kỳ hàng quý báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương về tình hình thu BHXH, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn và đưa ra các đề xuất để tham mưu.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của Tổ thu nợ BHXH liên ngành ở cấp tỉnh; tăng cường khởi kiện đơn vị nợ nhiều, thời gian nợ kéo dài.

Theo dự báo, khó khăn chung sẽ tiếp tục kéo dài, ngành BHXH đặt ra những mục tiêu gì thưa ông?

Theo dự báo, năm 2012 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục góp phần đảm bảo an sinh xã hội vẫn là một nhiệm vụ quan trọng. Các đơn vị trong Ngành tăng cường các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012, trong đó tập trung và nhiệm vụ phát triển nhanh số đối tượng, giảm nợ đọng BHXH ở các doanh nghiệp.

Chỉ đạo sát sao công tác BHXH, BHYT để phục vụ nhân dân được tốt hơn, tăng cường công tác kiểm tra chính sách BHXH, công tác giám định BHYT để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý hành vi vi phạm lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ xây dựng và sớm giao dự toán thu, chi năm 2012 cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu thực tế.

Cảm ơn ông.

Phong Cầm thực hiện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá