Thưởng người phát hiện tham nhũng 1-10 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Võ Văn Một vừa ký quyết định ban hành quy định bảo vệ, khen thưởng, hỗ trợ vật chất cho người có công phát hiện tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/9/2009.

>> Cam kết thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Người cung cấp thông tin tham nhũng, lãng phí phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, nội dung phát hiện tham nhũng, lãng phí và cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan. Nội dung phản ảnh có cơ sở thẩm tra xác minh và phù hợp với nội dung đã thông báo, phản ảnh cho cơ quan có thẩm quyền sẽ được khen thưởng, hỗ trợ.

Mức khen thưởng, hỗ trợ được quy định như sau:

- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh kèm theo mức tiền thưởng áp dụng cho khen thưởng đột xuất đối với cá nhân từ 1-10 triệu đồng và tập thể từ 2-10 triệu đồng.

- Giấy khen của các sở ngành, chủ tịch UBND cấp huyện kèm theo mức khen thưởng đột xuất mức tiền thưởng đối với cá nhân từ 500.000-1 triệu đồng và tập thể từ 1-3 triệu đồng.

- Khen thưởng đặc thù của ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng với mức 5-10 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí mua tin, do trưởng ban chỉ đạo tỉnh Đồng Nai quyết định ở mức 1-10 triệu đồng...

Người phát hiện tham nhũng, lãng phí có quyền yêu cầu cơ quan thụ lý, giải quyết thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ cho họ và người thân của họ...

Theo Hà Mi
Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá