Thường vụ Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế- xã hội đầu năm 2010

TP - Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội sẽ kéo dài từ ngày 6 đến 13-5.

Theo chương trình dự kiến, UBTV cho ý kiến về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2009, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010; nghe Chính phủ báo cáo về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Một số dự án luật quan trọng được UBTV Quốc hội cho ý kiến lần này là: Luật Biển Việt Nam, Luật Thủ đô, Luật Đầu tư công, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

UBTV cũng cho ý kiến về việc sửa đổi Nghị quyết 66/2006/QH11 ngày 29-6-2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2010.

Do kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XII chuẩn bị khai mạc, nên UBTV cũng cho ý kiến lần cuối về việc chuẩn bị kỳ họp này; thảo luận về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá