Sự kiện: Dịch cúm gia cầm

Tiêm phòng cúm gia cầm trên toàn quốc

Ngày 12/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 25/2005/CT-TTG về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm trên toàn quốc.

Về kinh phí, ngân sách Nhà nước đảm bảo chi cho việc nhập khẩu vắc xin và tiêm phòng đối với đàn gia cầm giống gốc, giống ông bà, bố mẹ của cơ sở chăn nuôi Nhà nước, đàn gia cầm của hộ gia đình, cá nhân thuộc vùng phải tiêm phòng bắt buộc, thực hiện theo nguyên tắc: Ngân sách TW hỗ trợ tiền vắc xin, các khoản chi phí còn lại ngân sách địa phương đảm bảo chi.

Riêng TP Hà Nội và TPHCM ngân sách địa phương đảm bảo chi toàn bộ. Đối với gia cầm của các cơ sở chăn nuôi DN trong nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, trang trại (theo tiêu chí phân loại trang trại của Liên Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thống kê) có trách nhiệm phải tiêm phòng đàn gia cầm và phải thanh toán toàn bộ chi phí tiêm phòng (vắc xin, các chi phí tiêm phòng), nếu không tiêm phòng bắt buộc thì áp dụng biện pháp tiêu hủy đàn gia cầm.

Về nguồn vắc xin: Bộ NN&PTNT quyết định và tự chịu trách nhiệm việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc mua, nhập khẩu vắc xin phục vụ tiêm phòng. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá