Tiền Giang hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

TPO - Sau khi hợp nhất, dự kiến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2019.

Tiền Giang hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh
Tiền Giang hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh

Theo cổng thông tin của Quốc hội, việc hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh tại Tiền Giang dựa trên Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà Tiền Giang là một trong những địa phương được chọn.

Việc hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh nhằm cụ thể hóa việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo kết luận 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi hợp nhất, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, văn phòng này cũng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang gồm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, 9 phòng, 1 ban và 3 trung tâm.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-VP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang được xác định theo vị trí việc làm nhưng không vượt quá số lượng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi đi vào hoạt động từ đầu tháng 1/2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sẽ tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sau hợp nhất vào cuối năm 2019.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh. Việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá