Tiếp tục cải tiến hoạt động của Văn phòng T.Ư Đảng

Chiều 14-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Văn phòng Trung ương Đảng.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

> Phát hành bộ văn kiện Đại hội XI của Đảng

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN.
 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng.

Văn phòng Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu sâu về nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính...; cần có cơ chế thu hút trí tuệ các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan hoạt động thực tiễn để tham gia công tác thẩm định, cũng như tham mưu, đề xuất.

Văn phòng Trung ương cần làm tốt vai trò là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và hoạt động của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục nâng cao chất lượng soạn thảo, biên tập, chuẩn bị các báo cáo, kết luận, nghị quyết, chỉ thị sau các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương cần làm tốt công tác tổng hợp, chủ động đề xuất các nội dung cần tập trung thảo luận, tập hợp các ý kiến cần tiếp thu, giải trình, xây dựng dự thảo kết luận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Văn phòng Trung ương quan tâm xử lý kịp thời; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các đơn thư gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và theo dõi, báo cáo kết quả giải quyết. Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Văn phòng Trung ương cần gương mẫu chấp hành các quy chế, quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực...

Theo Vietnam+

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá