Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo

TP - Ngày 13/1, phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, gợi mở một số nội dung về nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trước yêu cầu mới.

Các loại hình báo chí bùng nổ thách thức công tác quản lý. ẢNH: h.v
Các loại hình báo chí bùng nổ thách thức công tác quản lý. ẢNH: h.v

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo - ảnh 1 Đồng chí Đinh Thế Huynh

 

Theo đó, ngành tuyên giáo cả nước cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh tư tưởng của đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, tạo niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Đảng, Nhà nước, thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu do Đại hội XI của Đảng đề ra. 

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên giáo luôn là yêu cầu cao và rất khó khăn đối với toàn ngành, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên giáo cả nước phải kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, không dao động, không phân tâm trước những khó khăn, thách thức hiện nay, nỗ lực hơn, phấn đấu rèn luyện và trau dồi kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mỗi chương trình, kế hoạch, mỗi hoạt động của công tác tuyên giáo phải được xây dựng và thực hiện có cơ sở khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để soi rọi và vận dụng cho phù hợp hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng ngành, từng địa phương, làm cho công tác tuyên giáo sống động hơn, thấm sâu hơn vào đời sống nhân dân, khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, yêu chế độ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đổi mới... 

Khắc phục chồng chéo trong quản lý báo chí

Đề cập công tác báo chí, đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, trước yêu cầu mới và trước nhiều thách thức, báo chí cần thể hiện rõ tính chiến đấu, trở thành chủ lực trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí trong điều kiện hiện nay; nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống, vấn đề, sự kiện, chủ động trong thông tin, chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội. 

Cơ quan chủ quản cần phát huy vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước; khắc phục sự lỏng lẻo, chồng chéo trong quản lý hoạt động báo chí; không để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, giật gân câu khách của một số báo, nhất là trong một số ấn phẩm phụ, số chuyên đề, báo mạng, kênh truyền hình. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2013, ngành tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục, thông tin đối ngoại. 

Công tác tuyên giáo đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI ) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung, những giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tới. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, bám sát thực tế, tăng cường tính chủ động, phân tích xử lý linh hoạt các vấn đề phát sinh... hoàn thành có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2014.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá