Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về KHCN

TP - Ngày 10- 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị Đề án “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị T.Ư 6, Khóa XI.

> Yêu cầu các bộ báo cáo trước 20-9

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các nhà khoa học là đại diện cho các bậc hiền tài, nguyên khí của quốc gia. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho phát triển KH&CN.

Tổng Bí thư đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động KHCN thời gian qua và nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tư duy, nhận thức, về cơ chế chính sách, nhất là về cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính.

Theo Tổng Bí thư, trước hết, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về KHCN trong điều kiện mới, từ đó đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế chính sách về đầu tư, tài chính, kể cả việc giao kế hoạch, đặt hàng, khoán sản phẩm...; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức làm công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng KHCN, hình thành các doanh nghiệp làm KHCN phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; đổi mới công tác quản lý, phát huy nguồn nhân lực, khuyến khích, trọng dụng người tài, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KHCN.

Theo TTXVN

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá