Tiếp tục quan trắc 19 bãi tắm 4 tỉnh miền Trung

TP - Bộ TN&MT vừa có văn bản đề nghị UBND bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chỉ đạo bố trí kinh phí để duy trì hoạt động quan trắc tại 19 bãi tắm trên địa bàn các tỉnh. Tần suất quan trắc 2 tuần/lần. Kết quả quan trắc công khai cho người dân được biết, đồng thời gửi về Bộ TN&MT để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND các tỉnh, trong trường hợp có sự cố, hiện tượng bất thường tại các vùng biển trên, chỉ đạo các đơn vị kịp thời thực hiện quan trắc và thông báo cho Bộ TN&MT. Việc quan trắc 19 bãi tắm ở 4 tỉnh miền trung được thực hiện liên tục từ sau sự cố cá chết bất thường vào tháng 4/2016. 

Kết quả cho thấy, các thông số quan trắc hầu hết nằm trong giới hạn cho phép so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BTNMT về chất lượng nước biển.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng