Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Hà Nội

TPO - Sáng 27/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với thành phố Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Trưởng đoàn công tác chủ trì hội nghị làm việc với Hà Nội sáng 27/4
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Trưởng đoàn công tác chủ trì hội nghị làm việc với Hà Nội sáng 27/4

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với thành phố Hà Nội nhằm khảo sát thực tế về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung khác.

 Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao sự trao đổi thẳng thắn tại hội nghị của Hà Nội và những nỗ lực phấn đấu, kết quả đạt được của thành phố qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 Ông Vượng cho biết, Đoàn công tác cảm nhận rõ Hà Nội nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng triển khai trên thực tế đạt nhiều kết quả qua các con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, thể hiện qua thay đổi ở bộ mặt đô thị của Hà Nội.

 "Những kết quả đạt được cho thấy Hà Nội thực sự là Thành phố đang vươn lên", ông Vượng đánh giá.

 Ông Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố Hà Nội trên một số lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Hà Nội cần tập trung lãnh đạo như: Hà Nội cần phải đi nhanh hơn về kinh tế tri thức, giải quyết các vấn đề về môi trường, cần nằm trong những địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh theo hướng không chỉ để thu hút đầu tư mà còn để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ông Vượng cũng nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và đề nghị người đứng đầu phải nghiêm túc thì công tác cán bộ mới đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, ông Vượng đề nghị Hà Nội làm rõ hơn một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN; cải cách tư pháp, vấn đề phát triển văn hóa - xã hội...

 Đoàn công tác cũng ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hà Nội, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng