Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phạm Quang Nghị

Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Phạm Quang Nghị

 

Đồng chí Phạm Quang Nghị. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Phạm Quang Nghị. Ảnh: TTXVN.

Họ và tên: Phạm Quang Nghị

Sinh ngày 2/9/1949.

Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 28/11/1973.

Trình độ học vấn: Đại học Tổng hợp Hà Nội, Tiến sĩ Triết học.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác:

Trước 1966: Học phổ thông.

1967/1970: Học Đại học Tổng hợp Hà Nội (khoa Lịch sử).

1970/1975: Cán bộ nghiên cứu Ban Tuyên huấn Trung ương Cục.

1975/1978: Học trường Nguyễn Ái Quốc (chuyên ban Triết học).

Từ 1978 đến 11/1997: trải qua nhiều chức vụ từ cơ sở: Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối Công tác tư tưởng.

1981-1985: Nghiên cứu sinh tại Liên Xô (cũ). Là Phó Tiến sỹ Triết học.

Tháng 6/1996, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương.

Từ 12/1997: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 6/2001: tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa X phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa / Thông tin; Bí thư Ban cán sự.

Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Tháng 8/2002: tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin.

Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ 28/6/2006: Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

29/7/2006: Thôi không tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.

Tháng 10/2010, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng