Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII Tô Lâm

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thượng tướng Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Thượng tướng Tô Lâm. (Nguồn: TTXVN)
Thượng tướng Tô Lâm. (Nguồn: TTXVN)
Họ và tên: Tô Lâm
Ngày sinh: 10/7/1957
Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII
Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tóm tắt quá trình công tác

1974 – 1979: ​Học sinh khóa 6 Trường Công an Trung ương, sau đổi là Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân

Năm 2007: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Năm 2010: Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

8/2010: ​Được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

9/2014: ​Được phong thăng cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Theo Vietnamplus

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng