Tỉnh đầu tiên ban hành Bộ thủ tục hành chính chung

TP - Chiều 28/7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã. Đây là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc ban hành bộ thủ tục này.

Thực hiện Quyết định (số 30/QĐ - TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30), UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập tổ công tác tiến hành rà soát, tổ chức thống kê thủ tục hành chính tại các sở, ban ngành và làm điểm ba huyện Lục Nam, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang, năm xã: Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang); Nội Hoàng (Yên Dũng); Vô Tranh (Lục Nam) và Hợp Thịnh (Hiệp Hoà). Kết quả, thống kê được 2.151 thủ tục hành chính đang thực hiện tại tỉnh Bắc Giang.

Dựa trên kết quả thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định (số 50-51/ QĐ-UBND) công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã tên địa bàn tỉnh.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá