Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế trong nhiệm kỳ Đại hội XII

TPO - Tính đến ngày 31/12/2019, đã giảm bốn đầu mối trực thuộc Trung ương, 97 đầu mối cấp tỉnh, sáu tổng cục và tương đương… Hơn 539 nghìn biên chế và trên 10 nghìn tỷ đồng kinh phí hoạt động đã được giảm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng