Tỉnh Lào Cai có hai Phó Chủ tịch UBND mới

TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 Lê Ngọc Hưng (đứng)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 Lê Ngọc Hưng (đứng)
Cụ thể, tại Quyết định 1135/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Tại Quyết định 1136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Ngọc Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, tại Quyết định 1134/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Hà Thị Nga, để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng