Vụ chôn thuốc trừ sâu tại Thanh Hóa:

Tỉnh yêu cầu xử lý chất thải đúng tiến độ

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo ngành chức năng và Công ty CP Nicotex Thanh Thái về việc đảm bảo tiến độ xử lý chất thải nguy hại và ô nhiễm môi trường.

Việc khai quật, bốc xúc, vận chuyển chất thải hóa chất độc hại vẫn đang thực hiện
Việc khai quật, bốc xúc, vận chuyển chất thải hóa chất độc hại vẫn đang thực hiện

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã báo cáo tiến độ thực hiện việc triển khai xử lý chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định và chất thải nguy hại đang lưu giữ tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái không đúng theo quy định và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu vực hoạt động của công ty và vùng bị ảnh hưởng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo: Công ty CP Nicotex Thanh Thái đảm bảo nguồn kinh phí cho đơn vị thi công tiếp tục triển khai việc khai quật, thu gom, đóng gói, xử lý đối với chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định, đảm bảo tiến độ theo biện pháp thi công điều chỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; khẩn trương lập phương án giai đoạn 2, xử lý ô nhiễm môi trường triệt để.

Yêu cầu Công ty CP Nicotex Thanh Thái khẩn trương tiến hành khai quật, bốc xúc, phân loại chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định tại khu vực thi công số 4 và các địa điểm chôn lấp chất thải trái quy định mới phát hiện.

Đồng thời, nhanh chóng vận chuyển, xử lý lượng chất thải nguy hại hiện đang lưu giữ trong kho của công ty và lượng chất thải nguy hại sẽ được đào thêm từ khu vực thi công số 4 và các địa điểm chôn lấp chất thải nguy hại mới phát hiện.

Đảm bảo thời gian, tiến độ thi công theo biện pháp thi công điều chỉnh: Công trình bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại thuốc BVTV tồn lưu của Công ty CP Nicotex Thanh Thái đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc việc lập phương án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường khu vực hoạt động của công ty và vùng bị ảnh hưởng (giai đoạn 2).

Hiện nay, việc khai quật, bốc xúc, vận chuyển chất thải hóa chất độc hại đi xử lý vẫn đang được thực hiện. So với kế hoạch ban đầu thì tiến độ xử lý là chậm vì các nguyên nhân như: Khối lượng xử lý vượt mức dự tính, các bên chậm thống nhất kinh phí xử lý…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá