Tổ chức, sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước

TP - Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp (DN); việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và đất đai tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (TCTNN); về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, Luật Sử dụng vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào kinh doanh sẽ sớm được xây dựng. Trong thời gian chưa ban hành luật, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Đồng thời, Chính phủ có kế hoạch nghiên cứu để sớm tách chức năng thực hiện các quyền của chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước; tách bạch rõ ràng việc thực hiện quyền chủ sở hữu với quyền chủ động kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ nay đến tháng 9-2010, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả của mô hình tập đoàn kinh tế, TCTNN. Chính phủ cũng kiên quyết sắp xếp các TCTNN hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi.  

Theo chinhphu.vn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá