Tố giác tội phạm và góp ý cho Cảnh sát qua email

Từ 1/7, Tổng cục Cảnh sát sẽ mở hai hộp thư điện tử tố giác tội phạm và góp ý cho lực lượng Cảnh sát nhân dân trên mạng Internet tại địa chỉ togiactoipham@canhsat.vn và gopycanhsat@canhsat.vn. Mọi ý kiến sẽ được đảm bảo bí mật và chuyển tới các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Hộp thư điện tử có địa chỉ togiactoipham@canhsat.vn nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở trong nước và ngoài nước về các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội; các vấn đề liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hộp thư điện tử có địa chỉ gopycanhsat@canhsat.vn nhằm tiếp nhận góp ý của công dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở trong và ngoài nước đối với hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Mọi thông tin liên quan đến việc tố giác tội phạm trên mạng Internet sẽ được bảo đảm bí mật và chuyển tới các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Những thông tin góp ý của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân sẽ được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý và trả lời tới công dân nhằm bảo đảm thông tin hai chiều, công khai, minh bạch.

Hộp thư bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2007.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá