Hà Nội:

Tới 30/6, phải hoàn thành phương án xử lý nhà đất công

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển cho biết tại hội nghị về triển khai xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2008 trên địa bàn thành phố, hôm qua (25/3).

Theo ông Hiển, thời gian qua, Hà Nội đã bước đầu thí điểm kiểm tra, xử lý sắp xếp lại nhà đất công thuộc Tổng Cty thương mại Hà Nội và hai quận huyện, bước đầu đạt một số kết quả.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc chủ trương sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo QĐ 09/2007/QĐ-TTg, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo 09 để thực hiện.

Theo báo cáo, toàn thành phố có 5469 cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã tự kê khai hiện trạng sử dụng đất với tổng số 9730 cơ sở nhà đất, có tổng diện tích trên 51.126.000 m2 đất và hơn 11 triệu m2 sàn sử dụng.

Tuy nhiên, năm 2007, mới chỉ có 9 bộ ngành và 3 Tổng Cty nhà nước thuộc trung ương báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất đang quản lý, theo đó đã thống nhất sắp xếp lại 106/tổng số 335 cơ sở nhà đất công (Bộ Tài chính có 103 cơ sở, Cty du lịch xúc tiến đầu tư Bộ VHTT&DL có 03 cơ sở).

Bên cạnh đó, cũng chỉ có 5 sở ngành và 2 Tổng Cty thuộc thành phố quản lý báo cáo phương án với 227 cơ sở nhà đất.

Qua rà soát 275 cơ sở  là trụ sở của 24 sở ngành, 14 quận huyện và 339 cơ sở nhà đất của Tổng Cty thương mại, Ban chỉ đạo đã trình thành phố quyết định điều chuyển 3 công trình sự nghiệp, 2 cụm công trình tiểu thủ công nghiệp, 4 cơ sở nhà đất trụ sở cơ quan để sử dụng hiệu quả; thu hồi 15 cơ sở nhà đất nhỏ lẻ với diện tổng tích hàng ngàn m2 để bán đấu giá nộp ngân sách.

Ngoài ra, cũng theo một báo cáo của UBNDTP Hà Nội, trên địa bàn thành phố còn hàng trăm cơ sở nhà đất đang sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí thất thoát.

Phó Chủ tịch Thành phố Hoàng Mạnh Hiển chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện đúng tiến độ kê khai, xử lý kịp thời, đề xuất phương án bố trí, xử lý sắp xếp lại các cơ sở nhà đất đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí thất thoát tài sản nhà nước.

“Những trường hợp sử dụng không đúng mục đích, có sai phạm thành phố sẽ có chế tài để xử lý nghiêm. Cùng đó, thủ trưởng các cơ quan chức năng của thành phố phải thực hiện nghiêm chế tài xử lý đối với các đơn vị không triển khai, hoặc triển khai chậm trong việc lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất công”- Ông Hiển cho biết.

Thời điểm cuối cùng mà các đơn vị phải hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công là 30/6/2008.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá