Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình:

Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

TPO - Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Báo cáo tại ĐH cho thấy, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời thực hiện tốt chương trình Mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi.

Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo - ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại ĐH

Phát biểu tại ĐH, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng khẳng định: Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; động viên các chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát thực hiện tôn chỉ, mục đích đã đề ra. Ủy ban tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu ngày càng có nhiều tổ chức, quý vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam là những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban cần nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Phó Thủ tướng lưu ý, Ủy ban tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội; xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam; động viên đồng bào Công giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” và chỉ dẫn của Giáo hoàng “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Đồng bào Công giáo cùng đồng bào trong nước, nhân dân các nước trên thế giới đấu tranh xây dựng, bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và tiến bộ xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động của các tôn giáo nói chung, Công giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nói riêng, bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

ĐH đã hiệp thương suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 147 ủy viên. Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá