Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XII

TP - Sáng 19/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng, đã chủ trì phiên họp toàn thể của Tiểu ban.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN
Tham dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư, lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư...
  

Tiểu ban Văn kiện được thành lập ngày 25/10/2013, theo Quyết định của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, có nhiệm vụ chuẩn bị Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn kiện khác trình Đại hội XII của Đảng.

Tại phiên họp này, các thành viên Tiểu ban tập trung cho ý kiến về Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Trưởng tiểu ban thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã báo cáo Tờ trình về Dự thảo đề cương chi tiết và Kế hoạch xây dựng Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 9, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã đóng góp nhiều ý kiến về chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII, kết cấu và nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị, về những vấn đề lớn trong Dự thảo Báo cáo Chính trị...

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện, với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết và trí tuệ, đã khẩn trương, tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, tiến hành các bước công việc cụ thể. 

Trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị, Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập đã phối hợp chặt chẽ, tiếp thu ý kiến của các ngành, các cấp ở Trung ương, địa phương và cơ sở, trân trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học...

Tổng Bí thư chỉ rõ, Đại hội XII diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng, chúng ta đã đi được chặng đường 30 năm đổi mới, ở giữa thời kỳ thực hiện chiến lược kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), vừa mới thông qua Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011, Hiến pháp 2013.

Trong khi đó, bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều vấn đề mới, cả thời cơ, thách thức. Vậy bối cảnh Đại hội XII đặt ra những yêu cầu gì, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết những vấn đề gì? Dự báo tình hình sắp tới sẽ như thế nào? Từ đó mới đi vào nội dung, xác định chủ đề Đại hội, phương châm Đại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chủ đề của Đại hội là tư tưởng chủ đạo, thể hiện mục tiêu cơ bản nhất, nhiệm vụ trung tâm, trọng điểm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, định hướng cho việc xây dựng các văn kiện của Đại hội, nên yêu cầu phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra.


TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng