Tổng Bí thư đọc điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

TPO - Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban lễ tang, đọc lời điếu văn tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng