Tổng Bí thư làm việc tại Đồng Tháp: Nhấn mạnh “tam nông”

Trong hai ngày 24 và 25-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương về thăm, làm việc tại Đồng Tháp, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

> Sẵn sàng cho Đại hội Đoàn toàn quốc
> Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các cấp, các ngành trong tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; từng bước đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, khép kín từ hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư đến tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu.

Tổng Bí thư chia sẻ: Càng về nông thôn càng thấy rõ nhân dân ta trung thành với con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng. Sự thống nhất từ trên xuống dưới, giữa ý Đảng và lòng dân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là tiền đề, là động lực đưa đến thành công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân, bảo đảm giá cả đầu vào, đầu ra cho sản phẩm và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng