Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức của đồng chí"

"Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí!" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức của đồng chí"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức của đồng chí

Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Anh Văn, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng; vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên và Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí!

Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí.

Xin vĩnh biệt đồng chí!

Xin gửi tới toàn thể gia đình Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát hết sức to lớn này.

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo QĐND

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng