Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hải Phòng

Trong 2 ngày 14-15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình, kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem sơ đồ tổng mặt bằng Nhà máy VINFAST. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem sơ đồ tổng mặt bằng Nhà máy VINFAST. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải; cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Sáng 15/11, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng bộ thành phố, theo hướng thiết thực hiệu quả, sâu sát cơ sở, tăng cường đôn đốc, kiểm tra; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. 

Đây là yếu tố quyết định dẫn đến những thành công của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong hai năm qua. 

Theo báo cáo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, hai năm qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều đạt mức tăng trưởng cao. 

Bình quân tổng sản phẩm trong nước (GRDP) tăng 12,73%/năm, cao hơn mục tiêu (10,5%/năm) Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp-xây dựng, nông nghiệp năm 2017 lần lượt là 55,96-37,86-6,18%. 

Riêng ngành công nghiệp, tỷ lệ giá trị gia tăng do các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại tăng cao. 

Kim ngạch xuất khẩu năm 2017 dự kiến tăng hơn 22%, thành phố đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 12 tỷ USD vào năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2017 ước đạt 71.000 tỷ đồng, tăng 26,22% so với cùng kỳ. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội liên tục tăng nhanh qua từng năm, dự kiến năm 2017 đạt gần 68.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được điều chỉnh với các cách làm mới, mang tính thiết thực và hiệu quả, đến hết năm 2017, thành phố có 74 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chiếm hơn 53% tổng số xã và phấn đấu đến năm 2019 đạt 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từ cảng biển, sân bay, đường cao tốc. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn thành phố còn 2,11%. 

Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, bảo đảm đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, góp phần thống nhất trong nhận thức và hành động.

Thành ủy Hải Phòng đã gắn việc triển khai Nghị quyết với việc tự đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 32-NQ-TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.”

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai bài bản, với nhiều cách làm mới, thiết thực. 

Toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, tạo nên sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc. 

Thành ủy đã tổ chức sơ kết, biểu dương 34 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động với 13 nội dung quan trọng cần làm ngay, 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình. 

Qua kiểm điểm tại 21 đơn vị, địa phương theo gợi ý của Thường vụ Thành ủy, liên quan tới các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng; các tồn tại, hạn chế đều đã cơ bản được khắc phục, đã thi hành kỷ luật 3 trường hợp cán bộ diện Thành ủy quản lý. 

Nhìn chung đến nay tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các ý kiến tại cuộc làm việc cho rằng, Hải Phòng còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt là kinh tế biển, du lịch, công nghiệp; cần tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho thành phố bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Với vị trí, vai trò động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, Hải Phòng cần có tầm nhìn chung cho vùng và cả nước, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, nhằm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, vươn lên phát triển mạnh mẽ, đồng thời đóng góp nhiều nhất cho đất nước. 

Hải Phòng cần phát triển bền vững, hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Tổng Bí thư nhất trí với báo cáo của Thành ủy Hải Phòng và ý kiến đánh giá của các đồng chí đại biểu Trung ương về những kết quả nổi bật đạt được, tồn tại hạn chế, các bài học kinh nghiệm rút ra và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong thời gian tới. 

Tổng Bí thư chỉ rõ Hải Phòng có nhiều tiềm năng lợi thế, có truyền thống yêu nước cách mạng, bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, thành phố cảng biển, vai trò vị trí cực kỳ quan trọng ở khu vực phía Bắc. 

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, Hải Phòng đang phát triển đi lên với nhiều triển vọng. Bộ mặt thành phố, nông thôn ngày càng đổi mới, không gian mở rộng, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh. 

Hải Phòng đang có khí thế, quyết tâm, khát vọng vươn lên, quan hệ trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng. Nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng tình ủng hộ, có truyền thống cần cù lao động. 

Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới đi đầu cả nước, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. 

Những năm gần đây, Hải Phòng đã thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Trung ương và thành phố, đạt kết quả cụ thể, rõ ràng, trên tất cả các lĩnh vực đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, Hải Phòng không được chủ quan, cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển. Tổng Bí thư lưu ý, Hải Phòng cần thường xuyên rà soát lại quy hoạch tổng thể phát triển, hình dung Hải Phòng 10-20 năm nữa ra sao, bổ sung, hoàn thiện không ngừng, tiến hành một cách căn cơ, bài bản, từng bước vững chắc. 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần chọn ra 5 năm tới làm gì, 3 năm làm gì, tập trung làm từng việc dứt điểm rồi làm tiếp việc khác, tránh cùng lúc mở ra quá nhiều dự án, quá nhiều công trình. 

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, không phải chỉ là mấy triệu đảng viên, mà liên quan đến cả hệ thống chính trị, cả tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cả phương thức, lề lối làm việc. 

Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân… Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, cần hết sức thấm thía, từ đó ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau… thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư chỉ rõ chống tham nhũng, tiêu cực phải làm từ trên xuống dưới, quyết liệt, bền bỉ, tạo chuyển biến rõ nét, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Phải xây dựng quan hệ tốt với dân, lấy dân làm gốc, mất dân là mất tất; phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng không được để suy thoái, biến chất, phải kiên định, đoàn kết vững chắc trong từng đơn vị, từng người phải có ý thức tốt, từng cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu. 

Tổng Bí thư chỉ rõ phát triển nhanh công nghiệp, đô thị, khách du lịch vào nhiều và sẽ còn tăng lên, đây là ngành công nghiệp không khói, rất cần thiết trong quá trình phát triển, kết hợp với giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử…

Mở cửa hội nhập, công nghiệp hóa, đô thị hóa, càng phải giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân, coi đây là nguồn lực tinh thần; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá, phát huy truyền thống của thành phố hoa phượng đỏ, kiên cường diệt Mỹ, đi đầu trong đổi mới. 

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, nguồn lực vật chất là cần thiết, nhưng đừng quên động lực tinh thần, đó là sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí vươn lên, sức mạnh tinh thần lịch sử. 

Cần chú trọng xây dựng các quan hệ tốt trong dân, quan hệ gia đình, thầy-trò, không chỉ học chữ mà là văn hóa, phải gìn giữ cho được bản sắc, cốt cách, phát triển thành phố xanh, văn minh, hiện đại, bền vững. 

Trước đó, chiều 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ôtô VINFAST tại Hải Phòng; nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên Công ty và nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Dự án. 

Được triển khai trên diện tích 335ha tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, dự án Tổ hợp sản xuất ôtô VINFAST do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh VINFAST - thành viên của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. 

VINFAST sản xuất các sản phẩm chủ lực gồm xe máy điện, ôtô động cơ đốt trong, ôtô sử dụng động cơ điện; dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm xe máy điện đầu tiên vào quý III năm 2018 và ra mắt sản phẩm ôtô động cơ đốt trong vào quý III năm 2019. 

Với chủ trương đón đầu công nghệ và thân thiện với môi trường, VINFAST sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại thế giới vào sản xuất; đồng thời ưu tiên tối đa sử dụng năng lượng xanh trong quy trình sản xuất tại nhà máy. 

VINFAST đánh dấu sự ra đời của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thứ 7 của Tập đoàn Vingroup, đó là công nghiệp nặng - một trong những lĩnh vực mang tính đột phá và sẽ đóng vai trò chủ lực trong chiến lược phát triển tương lai của Tập đoàn.

Thông qua lĩnh vực sản xuất ôtô, xe máy, VINFAST mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan cầu Tân Vũ-Lạch Huyện, cây cầu vượt biển hiện đại và dài nhất Việt Nam, có tổng chiều dài (cầu và đường) hơn 15km nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng