Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ thăm Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích

Ngày 27/3, Ban Đối ngoại Trung ương ra thông báo cho biết: Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hoà Ăng-gô-la Hô-xê Ê-đu-ác-đô Đốt San-tốt và Tổng thống Cộng hoà Mô-dăm-bích Ác-man-đô Ê-mi-li-ô Ghê-bu-da, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Ăng-gô-la và Cộng hoà Mô-dăm-bích từ ngày 2-6/4/2008.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá