Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Từ ngày 1-4, Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 bắt đầu trong sự thách thức lớn nhất từ trước tới nay khi lần đầu tiên triển khai theo kiểu “3 trong 1”.

Theo ông Đỗ Thức, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê kết quả tổng điều tra đáp ứng yêu cầu “khách quan, chính xác, kịp thời” để làm căn cứ quan trọng giúp Đảng, Nhà nước đề ra các quyết sách phù hợp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cơ cấu đầu tư công.

Theo ông Thức, tổng điều tra năm 2012 này kết hợp cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và hai cuộc điều tra thường xuyên là điều tra doanh nghiệp và điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể nên có phạm vi rộng nhất, phức tạp nhất do liên quan nhiều đối tượng điều tra khác nhau thuộc khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Sau 5 năm kể từ tổng điều tra năm 2007, không chỉ số lượng các đối tượng điều tra tăng lên gấp bội và ngay cả tính đa dạng, phức tạp của các cơ sở cũng lớn hơn rất nhiều. Tổng điều tra 2012 lại diễn ra vào đúng thời điểm nền kinh tế đang gặp khó khăn nên đây cũng là một khó khăn gián tiếp tác động đến khối doanh nghiệp rất nhiều.

Tổng điều tra năm 2012 sẽ được Tổng cục Thống kê triển khai theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 1-4 với đối tượng điều tra là khối doanh nghiệp. Giai đoạn 2 từ ngày 1-7 với khối cơ sở hành chính, sự nghiệp, kinh doanh cá thể và khối tôn giáo, tín ngưỡng.

Kết quả điều tra cũng trả lời cụ thể là hiện nay, nước ta có 550 nghìn doanh nghiệp, 500 nghìn hay 400 nghìn doanh nghiệp. ..

Theo Vietnam +

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng