Tổng kiểm tra kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Đối với những cơ sở đã vi phạm Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Bộ KH&ĐT cùng UBND các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, rút giấy phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực này.

Các con bạc ở sòng bạc Victory club. Ảnh: HVinh

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho nước ngoài, ngăn ngừa những việc làm sai trái, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an ninh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Thương mại, Văn hóa-Thông tin, Tổng cục Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài một cách chặt chẽ, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời, đúng pháp luật mọi hành vi vi phạm Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước có liên quan;

Phối hợp tổ chức một đợt tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ở các cơ sở đã được cấp phép do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2007.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 4/5/2007.

Theo Website Chính phủ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá