Tổng kiểm tra người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

TP - Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý người nước ngoài (NNN) làm việc tại Việt Nam.

> Loại khéo nhà thầu nội
> Không tuyển đủ lao động Việt Nam, mới được tuyển lao động nước ngoài

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra, thanh tra về NNN đang làm việc tại tất cả các gói thầu hoặc dự án của nhà đầu tư nước ngoài đã trúng thầu trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, thanh tra cần làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật của nhà thầu nước ngoài, chủ đầu tư phía Việt Nam, của NNN và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước ngày 31, phải báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra cần nêu rõ tên, địa chỉ, thời điểm bắt đầu thực hiện và thời điểm kết thúc của từng gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài; số NNN làm việc tại các gói thầu hoặc dự án trúng thầu (số lượng, quốc tịch, trình độ, vị trí công việc); số người đã được cấp giấy phép lao động, số người không thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động và số người chưa được cấp giấy phép lao động.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng