TPHCM đề xuất trợ cấp tiền cho người nghỉ hưu 'non'

TPO - UBND TPHCM đề xuất trợ cấp thêm để động viên những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa IX (diễn ra từ ngày 4 đến 7/12), UBND TPHCM đã có tờ trình đề xuất chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể: Đối với nhóm là các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố và quận, huyện đủ điều kiện thôi việc ngay, nghỉ hưu trước tuổi, tùy nhóm tuổi mà ngân sách TP sẽ trợ cấp thêm căn cứ vào số năm nghỉ hưu trước tuổi, vào số năm công tác có đóng BHXH.

Đối với nhóm là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế) thì sẽ căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác tại cơ quan Nhà nước có đóng BHXH để ngân sách trợ cấp thêm.

UBND TPHCM đề xuất trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp thêm nửa tháng lương hiện hưởng.

Đối với các đối tượng đủ điều kiện thôi việc ngay, được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm, trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Theo đề xuất, nguồn chi trả trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp sẽ do ngân sách thành phố chi trả. Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị tự chủ tài chính do đơn vị chi trả.

Theo tính toán của UBND TPHCM, tổng kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đối với 1.062 người từ nay đến năm 2021 là hơn 380 tỉ đồng.

Chính sách trợ cấp thêm nói trên là nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức và bộ máy.

Chính sách trợ cấp thêm còn nhằm ghi nhận sự cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM đối với những người tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá